Filtrele

Şablon Ön İzleme
Vazgeç
Kaydet
E-VİZE FORMU
E-Vize No
Teknik Şartname Dosyasını Yükleyiniz.
İmzalı Proje Sözleşmesi / Ek leri Yükleyiniz.
Site Planı Belgesini Yükleyiniz.
KIB-TEK Görüşü Dosyasını Yükleyiniz.
Diğer Kurum Görüşleri veya İnşaat Ruhsatı Belgesini Yükleyiniz
Eğer Tadilatı ise Vizeli Proje Dosyasını Yükleyiniz
Proje Dosyası PDF formatında yükleyiniz
Hesaplama Belgelerini Yükleyiniz.
Kontrollük Belgesini Yükleyiniz.
Tapu Koçanı Belgesini Yükleyiniz.