Filtrele

Şablon Ön İzleme
Vazgeç
Kaydet
Not EkleNot Ekle
E VİZE FORMU
E-Vize No
Hesaplama Belgelerini Yükleyiniz.
Kontrollük Belgesini Yükleyiniz.
Diğer Kurum Görüşleri veya İnşaat Ruhsatı Belgesini Yükleyiniz
Eğer Tadilatı ise Vizeli Proje Dosyasını Yükleyiniz
İmzalı Proje Sözleşmesi / Ek leri Yükleyiniz.
Teknik Şartname Dosyasını Yükleyiniz.
Proje Dosyası PDF formatında yükleyiniz
Site Planı Belgesini Yükleyiniz.
KIB-TEK Görüşü Dosyasını Yükleyiniz.
Tapu Koçanı Belgesini Yükleyiniz.